Tìm một Chapter

Để tìm hiểu thêm về BNI, bạn nên tìm một chapter và tham dự vào một phiên họp.

Chapter đã ra mắt Chapter sắp ra mắt Chapter tiềm năng (Danh sách chờ)

Cách tốt nhất để tìm hiểu về BNI là ghé thăm một chapter. Các khách mời có thể tham dự các cuộc họp hai lần tối đa tại một chapter. Khách mời có thể không được quảng bá ngành nghề của mình nếu chapter đó đã có thành viên ngành tương tự. Không phải là bắt buộc, nhưng bạn nên liên hệ với chủ tịch chapter trước khi ghé thăm chapter.

Tìm kiếm nâng cao