Tham gia một chapter cùng chúng tôi

Đến thăm một chapter là bước đầu tiên trong việc tìm kiếm đối tác kinh doanh mới của bạn.

Nếu bạn tin rằng chapter sẽ giúp bạn phát triển công việc kinh doanh của mình, bạn có thể đăng ký làm thành viên với trưởng ban thành viên của chapter. Quá trình này bao gồm việc điền đơn và phỏng vấn với ban thành viên.

Bạn có thể nhận đơn đăng ký trực tiếp từ trưởng ban thành viên của chapter mà bạn đang muốn tham gia.