Lời chứng thực

Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ các thành viên tăng cường kinh doanh thông qua một chương trình marketing giới thiệu có cấu trúc, tích cực và chuyên nghiệp, nó cho phép phát triển các mối quan hệ lâu dài, ý nghĩa với các chuyên gia kinh doanh chất lượng.

Marim nói khoảng 1/3 khách hàng của cô là trực tiếp từ những giới thiệu của BNI, nhưng 2/3 còn lại là từ kĩ năng mà cô đã phát triển như là một thành viên BNI.

Xem câu chuyện của Marim

BNI thực sự đã thay đổi lối suy nghĩ của tôi về kinh doanh.

Xem câu chuyện của Amanda

BNI thực sự đã thay đổi lối suy nghĩ của tôi về kinh doanh.

Xem câu chuyện của Amanda

The Latest From BNI View All